ATILIM ÜNİVERSİTESİ – ANKARA

Kütüphane, 1998 Mart ayında, ilk binamızın bir sınıfında 100 kitap ve bir PC bilgisayarla başlar. Fakülteler, idari ofisler ve sınıflar oradadır. Kurulma çalışmaları başlar, öğretim üyelerinden ders kitapları ve süreli yayınlar listeleri alınır ve siparişler başlar.  Bu sınıf, 5 ay gibi çok kısa bir süre kütüphane olarak kullanılır.

Kadriye Zaim Kütüphanesi

Temmuz 1998 de İşletme Binası olarak adlandırılan binanın üst katına taşınılır. İşin en keyif verici yanı ise, az sayıda kitap olmasına rağmen öğrencilerin kütüphaneye gelip ders çalışmasıdır.

Gelişen teknoloji karşısında kütüphanenin altyapısının geleceğe dönük kurulması zorunludur. İlk etapta kütüphane otomasyon programı alınır ve birçok kütüphanenin daha kart katalogları kullandığı bir dönemde otomasyona geçilir.

Kitap ve dergi siparişleri de hızla yapılmaya başlanır. Artık yoğun bir çalışma dönemi başlamıştır. 1999 yılının ilk 6 ayında; kütüphaneye giren kitap sayısı 1129; Yurt dışı dergi aboneliği: 56; Yurt içi dergi aboneliği: 7; 228 kişiye 598 kitap ödünç verilmiştir. Tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde ise, kütüphane broşürü hazırlanır. Kütüphanede çalışan sayısı ise 2 dir.

Atılım Üniversite Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı

Kurumsal İletişim Bilgileri: Bakınız…

Kütüphane çalışma saatleri: Bakınız…