AHMET HAMDİ TANPINAR EDEBİYAT MÜZE KÜTÜPHANESİ / İSTANBUL

Dünyanın çeşitli ülkelerinde tanınmış yazarlar adına edebiyat evleri ve müzeleri vardır. Edebiyat evleri ve müzeleri bulundukları kentin,edebiyat ve estetik kültürünün yaşandığı ve geliştirildiği ortamlardır. Bu kurumların koleksiyonlarında güncel estetik ve edebiyat ile ilgili yapıtlar bulunduğu gibi eski el yazmaları ve basma eserlerde sergilenmektedir.

Yeni bir kütüphane “Müze Tipi”

Dünyanın diğer ülkelerinde pek seyrek görülen el yazması yapıtlar açısından Türkiye oldukça zengindir. Türkiye’de tarihsel kültürel birikimi yansıtan üç yüz binden fazla el yazması yapıt vardır. Bu yapıtların önemli bir bölümü edebiyat ile ilgilidir. Dolayısıyla Türk Kültürünün seçkin örnekleri olan el yazması yapıtların tıpkıbasımlarının, Edebiyat Müze Kütüphanelerinde sergilenmesi önem taşımaktadır.

Bu tarihsel kültür ve yazınsal birikimin yanı sıra Türkiye’de giderek gelişen çok yönlü bir güncel edebiyat üretimi görülmektedir. Sadece 2010 yılında 570 romanın yayımlanması ve bu romanları yayımlayan yazarların genç edebiyatçılar olması hem güncel yazınsal gelişime, hem de edebiyatımızın geleceği açısından umut vericidir.

Edebiyat Müze Kütüphanesi bulunduğu ilin kültürel dokusunu ve mimari özelliklerini yansıtan estetik niteliği yüksek bağımsız binada kurulmuştur. Yazarların eserleri ve kendileri hakkında yazılmış çalışmalardan oluşturulmuş özel koleksiyonlar ile müze kütüphaneciliği felsefesine uygun kitaplar, o yörede üretilmiş yazma eserlerin tıpkı basımları, yazarlara ait objeleri(yazarların kullandığı kalemler, daktilo vb. araç gereçler) kapsamaktadır.

Edebiyat Müze Kütüphanesi kütüphane hizmeti yanında mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her türlü araştırmacı ve okuyucunun edebiyat, sanat, kültür, tarih, felsefe, müzik, resim gibi konularda söyleşi, bilimsel toplantı, sanatsal etkinlik düzenlemesi hedeflenmektedir ve bunun için her türlü koşullar sağlanmıştır. Bu Kütüphaneler edebiyatçıların, eleştirmenlerin yayıncıların, çevirmenlerin ve edebiyatla ilgili sivil toplum kuruluşlarının edebiyata ilişkin her türlü etkinliği için açıktır. Bu mekanlar da edebiyatın yanı sıra estetik kültür ile ilgili her türlü etkinlik ve sergide yapılabilir.

Adres
Alemdar Mah. Gülhane Parkı İçi Alay Köşkü PK:34122 – Fatih/İSTANBUL

Telefon
0212 520 20 81
Belgegeçer
0212 520 20 81

e-posta
kutuphane3438@kultur.gov.tr